Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2019 tot 30.06.2019

31-07-2019
Halfjaarverslagen
  • Groeiplan 2019: verdere groei naar vastgoedportefeuille van € 1 miljard tegen eind 2019 met stijging van EPRA resultaat per aandeel van minstens 3% en minimum brutodividend van € 1,50 per aandeel.
  • Uitbreiding logistieke portefeuille in Nederland: acquisitie built-to-suitcentrum op logistieke hotspot Borchwerf II in Roosendaal en logistieke site in Nijmegen als strategische grondpositie.
  • Projectontwikkelingen: start bouw-werkzaamheden duurzame logistieke projecten op Borchwerf I in Roosendaal en Gold Forum in Eindhoven.
  • Genk Green Logistics (ontwikkelings-potentieel van meer dan 250.000 m² logistiek vastgoed op voormalige Ford-site in Genk): sloop- en saneringswerken lopende, commercialisatie volop aan de gang.
  • Stijging van EPRA resultaat met 75% in eerste semester van 2019door groei van vastgoedportefeuille en eenmalig ontvangen verbrekingsvergoeding naar aanleiding van het vertrek van huurder Medtronic.
  • EPRA resultaat per aandeel: € 1,03 in eerste semester van 2019 (€ 0,77 in eerste semester 2018); EPRA resultaat per aandeel exclusief ontvangen verbrekingsvergoeding stijgt 8% en bedraagt € 0,83.