Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

14-11-2023
Persberichten

Op 13 november 2023 heeft Intervest Offices & Warehouses een op 10 november 2023 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van European Real Estate Holdings NV waaruit blijkt dat deze 17,13% van de stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten in Intervest aanhoudt ingevolge de verwerving of de overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten , en daarmee de kennisgevingsdrempel van 15% overschreden heeft.