Rol van de comités binnen de raad van toezicht

Audit en risicocomité

Het audit en risicocomité is een adviserend subcomité van de raad van toezicht, samengesteld uit minstens 3 leden van de raad van toezicht. Ten minste één lid van het audit en risicocomité is een onafhankelijk lid van de raad van toezicht.

Het audit en risicocomité staat de raad van toezicht bij in de uitvoering van zijn toezicht en controleverantwoordelijkheden en formuleert aanbevelingen, betreffende de volgende materies:

  • Interne controle (risicobeheer en compliance)
  • Interne audit
  • Externe audit
  • Financiële rapportering
  • Wettelijke bepalingen en administratieve procedures.

Het Corporate Governance Charter geeft nadere toelichting over onder andere de samenstelling, de werking, de taken, de rapportering en de evaluatie van het audit en risicocomité.

Benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité is een adviserend subcomité van de raad van toezicht, samengesteld uit ten minste drie leden van de raad van toezicht, waarvan een meerderheid onafhankelijke leden van deze raad van toezicht dienen te zijn.

Het benoemings- en remuneratiecomité doet aanbevelingen op het vlak van de benoeming en de remuneratie van de leden van de raad van toezicht en van de directieraad, met inbegrip van de voorzitter en de CEO.

Het benoemings- en remuneratiecomité doet meer in het bijzonder voorstellen aan de raad van toezicht omtrent het remuneratiebeleid voor leden van de raad van toezicht en de directieraad, de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van de directieraad en de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie op basis van overeengekomen prestatiemaatstaven en -doelstellingen.

Het benoemings- en remuneratiecomité werkt plannen uit voor de ordentelijke opvolging van de leden van de raad van toezicht en de directieraad.

Het benoemings- en remuneratiecomité leidt het (her)benoemingsproces van de leden van de raad van toezicht en de leden van de directieraad.

Het benoemings- en remuneratiecomité zorgt ervoor dat er voldoende en regelmatige aandacht is voor de opvolging van de leden van de raad van toezicht en van de directieraad. Het benoemings- en remuneratiecomité zorgt er ook voor dat er gepaste programma’s zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap.

Het Corporate Governance Charter geeft nadere toelichting over onder andere de samenstelling, de werking, de taken, de rapportering en de evaluatie van het benoemings- en remuneratiecomité.

Investeringscomité

Het investeringscomité is een adviserend subcomité van de raad van toezicht, samengesteld uit ten minste twee leden van de raad van toezicht. Tenminste één lid van het investeringscomité is een onafhankelijk lid van de raad van toezicht.

Het investeringscomité bereidt onder andere de investerings- en desinvesteringsdossiers voor de raad van toezicht voor en adviseert de raad van toezicht en de directieraad inzake de verwerving en de vervreemding van vastgoed en/of overnames van vastgoedvennootschappen.

Het Corporate Governance Charter geeft nadere toelichting over onder andere de samenstelling, de werking, de taken, de rapportering en de evaluatie van het investeringscomité.