Geconsolideerde balans

ACTIVA in duizenden €31.03.2020 31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
VASTE ACTIVA935.567 894.262867.582

663.846

612.373

Immateriële vaste activa

520 465508

501

331

Vastgoedbeleggingen

932.183 892.813866.504

662.539

610.944

Andere materiële vaste activa

2.757 714400

611

702

Financiële vaste activa

90 252156

182

383

Handelsvorderingen en andere vaste activa

17 1814

13

13

VLOTTENDE ACTIVA

38.266 24.60119.582

15.572

12.790
Financiële vlottende activa94 0000

Handelsvorderingen

12.954 11.96210.120

9.609

6.601

Belastingsvorderingen en andere vlottende activa

10.527 5.9745.092

3.471

3.913

Kas en kasequivalenten

3.968 2.1561.972

728

412

Overlopende rekeningen 

10.723 4.5092.398

1.764

1.864

TOTAAL ACTIVA

973.833 918.863887.164

679.418

625.163

 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

in duizenden €

31.03.2020 31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
EIGEN VERMOGEN537.805 524.433477.208

359.366

326.085
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij537.235 523.859476.617

359.366

326.085

Kapitaal

222.958 222.958219.605

167.720

152.948

Uitgiftepremies

173.104 173.104167.883

111.642

90.821

Reserves

62.150 62.03255.015

58.818

61.734

Nettoresultaat van het boekjaar 2019

65.765 65.76534.114

21.186

20.582
Nettoresultaat van het boekjaar - eerste kwartaal 202013.258 0000

Minderheidsbelangen

570 574591

0

0

VERPLICHTINGEN

436.028 394.430409.956

320.052

299.078

Langlopende verplichtingen

306.441 274.065297.951

255.584

223.953
Voorzieningen1.875 1.875000

Langlopende financiële schulden

285.002 255.472288.573

252.371

219.703
  • Kredietinstellingen
250.069 220.556253.725

192.675

160.142
  • Andere
34.933 34.91634.848

59.696

59.561

Andere langlopende financiële verplichtingen 

9.754 8.6273.4602.0203.330
Handelsschulden en andere langlopende schulden1.299 1.2113.010

1.001

920
Uitgestelde belastingen - verplichtingen8.511 6.8802.9081920

Kortlopende verplichtingen

129.587 120.365112.005

64.468

75.125
Voorzieningen1.875 1.875000

Kortlopende financiële schulden

93.138 88.13787.282

46.805

62.012
  • Kredietinstellingen
28.138 23.13730.631

46.805

62.012
  • Andere
65.000 65.00056.65100

Andere kortlopende financiële verplichtingen

33 68152

3

13

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

5.162 7.7855.249

2.290

2.655

Andere kortlopende verplichtingen

5.903 3.9701.774

217

232

Overlopende rekeningen 

23.476 18.53017.548

15.153

10.213

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

973.833 918.863887.164

679.418

625.163