Intervest heeft op een aantal plaatsen in haar gebouwen bewakingscamera’s geplaatst met de bedoeling de veiligheid van haar klanten, bezoekers en medewerkers te garanderen, misdrijven tegen personen of eigendommen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen en/of overlast te voorkomen.

De camera’s zijn bedoeld om een algemeen overzicht te geven van een bepaalde plaats. Het doel is niet om personen te identificeren tenzij wanneer er zich een veiligheidsincident heeft voorgedaan.

De camera’s zijn geïnstalleerd aan de ingang van gebouwen, op parkings en binnen de gebouwen van Intervest en zijn op zo’n manier geplaatst dat enkel personen die het gebouw of de parkings betreden worden gefilmd. Er wordt geen audio (geluid of stemmen) opgenomen.

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de Belgische camerawet van 21 maart 2007 tot regeling en plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

De wettelijke basis voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang van Intervest om de veiligheid van haar gebouwen en personen te verzekeren. Het gebruik van camera’s is duidelijk gesignaleerd aan de hand van de wettelijk vereiste pictogrammen met de contactinformatie van Intervest.

Camerabeelden worden maximaal 1 maand bijgehouden, behalve indien de beelden moeten gebruikt worden als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Toegang tot de beelden is heel beperkt tot enkel bevoegde personen bij Intervest en sterk beveiligd met een paswoord. Beelden kunnen enkel worden doorgegeven via de politiediensten.

Voor verdere vragen over onze camerabewaking, contacteer ons via mail: gdpr@intervest.be